×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

Fact check: Cellphones can be used to pop popcorn kernels.

Video of cellphones used to pop popcorn kernels is part of viral marketing campaign ... ادامه مطلب

Fact check: The FDA finally came out and said that Pfizer’s COVID shot causes blood clots

There is a news on Instagram that says The FDA finally came out and said that Pfizer’s COVID shot causes blood clots. But is it correct? ... ادامه مطلب

Fact check: Elon Musk said, “I predict that I will buy tomorrow the entire Meta company.

There is a video from Elon Musk that he says I will buy Meta company... ادامه مطلب